ENG

FI

Tiedot

Tämän sivuston tiedot ovat luonteeltaan yksinomaan yleisiä ja viitteellisiä eivätkä muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä millekään taholle. Mikään tämän sivuston osa ei muodosta lainopillisia, verotuksellisia, taloudellisia, sijoitus- tai muun tyyppisiä neuvoja.

Suhanko Arctic Platinum Oy ja mikään emoyhtiö, tytäryhtiö, holding-yhtiö, kumppani- tai oheisyhtiö (yhdessä ”SAP”) ei esitä minkäänlaista väitettä tai takuuta tämän sivuston tietojen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Kaikenlainen tämän sivuston tietoihin tukeutuminen tapahtuu käyttäjän omalla riskillä.

Ellei toisin nimenomaisesti mainita, tämän sivuston tiedot ovat ajan tasalla julkaisuhetkellä, eikä niitä päivitetä heijastamaan tietoja, jotka saadaan myöhemmin.

SAP ei ole vastuussa minkään muun sellaisen sivuston tietojen täsmällisyydestä tai sisällöstä, johon saatetaan päästä tältä sivustolta. Se, että sivustolla on linkkejä, ei toimi suosituksena tai tukena kyseisissä linkeissä ilmaistuille näkemyksille.

SAP ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen tilanteista, joissa sivusto ei ole tilapäisesti käytettävissä johtuen teknisistä ongelmista, jotka eivät ole SAP:n hallinnassa.

SAP ei ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä tai vaurioista (mukaan lukien välilliset ja seuraamukselliset menetykset ja vauriot), jotka aiheutuvat tai johtuvat suoraan tai välillisesti siitä, että käyttäjä tai joku muu tukeutuu tämän sivuston tai muun tämän sivuston kautta käytettävän sivuston tietoihin tai niihin liittyviin asioihin.

Tulevaisuutta koskevat lausunnot

Tietyt tämän sivuston ja ladattavien asiakirjojen lausunnot saattavat muodostaa ”tulevaisuutta koskevia tietoja”. Tulevaisuutta koskevat lausunnot kattavat kaikki lausunnot, jotka koskevat SAP:n mielipiteitä, odotuksia, uskomuksia, suunnitelmia, tavoitteita, ennusteita tai olettamuksia tulevista tuloksista tai tapahtumista, kaikki lausunnot SAP:n suunnitelmista, strategioista ja tulevaisuuden näkymistä sekä lausunnot, jotka koskevat varantojen arvioituja määriä, mahdollista tulevaa malminetsintää sekä kehitystoimintoja. Vaikka SAP uskoo, että näiden tulevaisuutta koskevien lausuntojen uskomukset ja olettamukset ovat kohtuullisia, nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot eivät ole takuita tulevasta tuloksesta, ja niihin liittyy olettamuksia, riskejä ja epävarmuuksia, joita on vaikea ennakoida.

SAP ei ota vastuulleen mitään velvollisuutta päivittää julkisesti tai julkaista korjauksia näihin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin niiden tällä sivustolla julkaisemisen jälkeen siten, että ne heijastaisivat tapahtumia tai olosuhteita.

Käyttäjän vahvistus

Käyttäjä vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän vastuuvapautusilmoituksen, ja käyttämällä tätä sivustoa hän sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Suhanko Arctic Platinum Oy (y-tunnus 2855223-7) on perustettu Suomessa.